Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

NATJEČAJ ZA VJEŽBENIKA – viši stručni suradnik za gospodarstvo i projekte

Na temelju članaka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku ZSNLS), službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje

NATJEČAJ VJEŽBENIK – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I PROJEKTE

OPIS POSLOVA

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti