Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

ISKAZ INTERESA za kreditiranje nabave repromaterijala za sjetvu i kreditiranje razvoja poljoprivrede sa subvencioniranom kamatnom stopom na području Karlovačke županije

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNICI

U cilju razvoja i unapređenja svih sektora poljoprivredne proizvodnje na području Karlovačke županije, upoznati s velikim problemima s kojima se susreću proizvođači u biljnoj i stočarskoj proizvodnji (visoke cijene nabavke repromaterijala, nedostatak opreme, resursa, teškoće u plasiranju proizvoda na tržište i drugo) Karlovačka županija ulaže velike napore kako bi u okviru svojih mogućnosti putem Programa i mjera potpora, pomogla poljoprivrednicima na području županije.

Kroz ovu anketu željeli bi smo dobiti povratne informacije postoji li interes poljoprivrednih proizvođača s područja Karlovačke županije za novu kratkoročnu kreditnu liniju za nabavu repromaterijala za sjetvu (do 12 mjeseci otplate) i novu kreditnu liniju za kreditiranje razvoja i unapređenja poljoprivredne proizvodnje (do 8 godina otplate s mogućnošću počeka) na području Karlovačke županije.

Temeljem dosadašnjeg pozitivnog iskustva, kredite sa subvencioniranom kamatnom stopom za cijelo vrijeme korištenja i otplate kredita planiramo plasirati preko poslovnih banaka koje imaju poslovnice na području Karlovačke županije, kako bi naši poljoprivredni proizvođači što jednostavnije i brže mogli realizirati i pokrenuti planirane investicije.

ISKAZ INTERESA za kreditiranje nabave repromaterijala za sjetvu i kreditiranje razvoja poljoprivrede sa subvencioniranom kamatnom stopom na području Karlovačke županije

Radi provedbe postupka ugovaranja i javnog poziva sa zainteresiranim poslovnim bankama, ovim putem vas molimo da ispunite ovaj anketni upitnik najkasnije do 20. veljače 2024. godine, kako bi smo imali potrebne podatke o broju zainteresiranih poljoprivrednika, radi planiranja potrebnih sredstava u Proračunu Karlovačke županije za ovaj oblik potpore.