Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

POZIV NA OBVEZNU IZOBRAZBU KORISNIKA POTPORE ZA EKO SHEME i IAKS MJERE IZ SP ZPP RH 2023. – 2027.

Sva poljoprivredna gospodarstva koja su prilikom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu u 2023. godini zatražili plaćanje za eko sheme, proizvodno vezana plaćanja (PVP), IAKS mjere i mlade poljoprivrednike preuzeli su obvezu pohađanja izobrazbe sukladno odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (NN 25/23, 52/23 i 56/23).

Privatna savjetodavna služba, obrta savjetovanje u vezi s poslovanjem, vl. Amalija Misir-Čujko, Dr. Vlatka Mačeka 15a, Karlovac organizira dva OBVEZNA TEČAJA KOJI SU BESPLATNI ZA KORISNIKE MJERA i to:

Dana 22.11.2023. (srijeda) od 15:30 – 21:30 h u Gradskoj vijećnici Grada Ozlja, Kurilovac 1 (prizemlje) korisnici će biti educirani o EKO SHEME (oznaka 78.01. – 1) 

Ova edukacija se priznaje za:

31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina

31.03. Intenzivno održavanje ekološki značajnih površina

31.05. Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina

31.06. Konzervacijska poljoprivreda

31.07. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV);

Dana 02.12.2023. (subota) od 08:30 – 14:30 h u Gradskoj vijećnici Grada Ozlja, Kurilovac 1 (prizemlje) korisnici će biti educirani o IAKS mjere (oznaka 78.01. – 3)

Ova edukacija priznaje se za:

70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

70.01.02. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

70.01.03. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada

70.02.01. Zaštita ptice kosca

70.02.02. Zaštita leptira na trajnim travnjacima

70.02.03. Uspostava poljskih traka

70.04. Održavanje ekološkog uzgoja

70.07.01. Očuvanje suhozida

70.07.02. Očuvanje živica

70.08.01. Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka

70.08.02. Očuvanje ekstenzivnih maslinika

70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja

70.06. Dobrobit životinja

Pozivamo Vas da na mrežnoj stranici Uprave za stručnu podršku razvoju  poljoprivrede  https://www.savjetodavna.hr/tecajevi/  pratite objave održavanja tečajeva u Karlovačkoj županiji te se prijavite za sudjelovanje na izobrazbi.

Na tečaj/osposobljavanja se može prijaviti sam korisnik na navedenoj mrežnoj stranici klikom na “Prijavi se” gdje će korisnik upisati svoj OIB te Ime i Prezime ili može kontaktirati provoditelja predavanja – predavača, kako bih mogao/la provesti upis potencijalnog korisnika u sustav.

Kontakt/ PREDAVAČ PRIVATNI SAVJETNIK (Amalija Misir-Čujko, dipl.ing.agr), broj mobitela 095 516 77 51, gmail: amacujko@yahoo.com

SUFINANCIRANO SREDSTVIMA EU!