Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

Javni poziv za sufinanciranje troškova prijevoza redovitim studentima za akademsku 2023./2024. godinu

Na temelju članka 43., a u svezi s člankom 81. Statuta Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 3/21 – pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Ozlja dana 06. studenog 2023. godine, donosi

JAVNI POZIV ZA FINANCIJSKU POTPORU (SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA) REDOVITIM STUDENTIMA

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih studenata sa područja Grada Ozlja

Zahtjevi se podnose isključivo elektroničkim putem registracijom u sustavu SOM do 17.11.2023. godine do 23,59 sati.

PRIJAVA – LINK

NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA, KAO I DOKUMENTACIJA KOJA NIJE ZAPRIMLJENA PUTEM SUSTAVA SOM NEĆE BITI RAZMATRANA.

Link za registraciju novih korisnika:

https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Link za prijavu korisnika:

https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Tehnička podrška vezano za e-prijave:

podrska@som-system.com

NAPOMENA: Tehnička podrška dostupna je isključivo u slučaju problema pri registraciji u sustavu i tehničkih poteškoća prilikom ispunjavanja i podnošenja e-prijava.