Grad Ozalj

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA KUPA – NATJEČAJ ZA ZAKUP – ADRENALINSKI PARK OZALJ

Na temelju članka 10. st. 3. i 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (”Narodne novine” br. 52/19, 42/20), Odluke Gradskog vijeća Grada Ozlja KLASA: 334-03/22-01/01, URBROJ: 2133/05-01-22-2 od 18. ožujka 2022. godine (”Službeni glasnik Grada Ozlja 2/2022), Ugovora o upravljanju i korištenju javnom turističkom infrastrukturom u vlasništvu Grada Ozlja od 8. travnja 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice područja Kupa, iz Ozlja, Kurilovac 1, kao upravitelj javne turističke infrastrukture, raspisuje sljedeći

Natječaj za davanje u zakup – Adrenalinski park

Obrazac ponude s prilozima

Više na: https://www.tzp-kupa.hr/turisticka-zajednica/adrenalinski-park-ozalj-natjecaj-zakup/