Grad Ozalj

Poništenje natječaja za radno mjesto voditelj Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove

Na temelju članka 24. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku ZSNLS), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja donosi

Odluku o poništenju natječaja