Grad Ozalj

Natječaj za radno mjesto – Voditelj Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove

Na temelju članaka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu ZSNLS), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam i komunalne poslove na radno mjesto – VODITELJ ODSJEKA ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

VIŠE O NATJEČAJU

OPIS POSLOVA