Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 34. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 5/19) te Odluke Gradonačelnice KLASA: 372-02/23-01/01, URBROJ: 2133/05-02-23-1 od 30. ožujka 2023. godine, objavljuje se

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA