Grad Ozalj

KARLOVAČKA ŽUPANIJA – JAVNA SAVJETOVANJA

Karlovačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo obavještava da će u periodu od 7. veljače 2023. godine – 8. ožujka 2023. godine trajati javna savjetovanja nacrta programa temeljem kojih će Upravni odjel za gospodarstvo u narednom periodu objavljivati javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Karlovačke županije u 2023. godini.

PROGRAM POTICANJA RAVNOMJERNOG RAZVITKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2023. GODINI

Prihvatljivi korisnici:

  • Jedinice lokalne samouprave sa područja Karlovačke županije, koje su Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti razvrstane u I., II., III. i IV. skupinu.

PROGRAM UNAPREĐENJA TURIZMA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2023. GODINI

Prihvatljivi korisnici:

  • Jedinice lokalne samouprave na području Karlovačke županije
  • Turističke zajednice područja, gradova i općina u Karlovačkoj županiji
  • Trgovačka društva izvan javnog sektora
  • Obrti registrirani za organizaciju događaja i/ili turističku ili ugostiteljsku djelatnost