Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i članova Vijeća časti i predsjednika Etičkog odbora Gradskog vijeća Grada Ozlja

Na temelju članka 14. Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 4/2022 i 9/2022), Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Ozlja raspisuje

Javni poziv

Obrazac – Vijeće časti

Izjava – Vijeće časti

Obrazac – Etički odbor

Izjava – Etički odbor