Grad Ozalj

Javni poziv za podnošenje programa javnih potreba u sportu grada Ozlja za 2023. godinu

Na temelju članka 48., stavka 3. i članka 76. Zakona o sportu (NN 141/22), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15, 37/21) te Odluke Izvršnog odbora Zajednice športskih udruga grada Ozlja donesene na sjednici održanoj 20. siječnja 2023. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje programa javnih potreba u sportu grada Ozlja za 2023. godinu

Izvještajni list za 2022. godinu

Pravilnik o financiranju programa i projekata

Primjer Ugovora o financiranju

Prijava od ove godine ide putem SOM aplikacije.

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login