Grad Ozalj

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OZLJA

JAVNO IZLAGANJE 15.12.2021. GODINE U 16,00 SATI – LIVE STREAM

Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ozlja trajat će petnaest (15) dana, od 6. prosinca do 21. prosinca 2021. godine, a uvid u tekstualne i grafičke dijelove Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ozlja te Sažetak za javnost može se izvršiti osobno u prostorijama Grada Ozlja, Kurilovac 1, 47280 Ozalj, svaki radni dan, od 08,00 -14,00 sati (uz pridržavanje svih trenutno važećih epidemioloških mjera)

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ozlja za javnu raspravu

JAVNA RASPRAVA

TEKSTUALNI DIO

PRIJEDLOG PLANA

SAŽETAK ZA JAVNOST

GRAFIČKI DIO

1.Korištenje i namjena površina

2A.Promet posta i tk

2B.Energetski i vodnogospodarski sustav

3A.Uvjeti korištenja i zaštite

3B.Područja primjene posebnih ograničenja

4.1.GRADEVINSKA_PODRUCJA k.o. Sekulići

4.10.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Dvorišće Vivodinsko

4.11.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Dvorišće Vivodinsko

4.12.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Lović Prekriški

4.13.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Donji Lović

4.14.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Donji Lović

4.15.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Ferenci

4.16.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Bratovanci

4.17.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Zaluka

4.18.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Vrhovac

4.19.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Police Pirišće

4.2.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Sekulići

4.20.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Ilovac

4.21.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Zajačko Selo

4.22.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Podbrežje

4.23.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Novaki Ozaljski

4.24.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Ozaljski Oštri Vrh

4.25.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Ozalj

4.26.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Breznik

4.27.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Svetice

4.28.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Slapno

4.29.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Trg

4.3.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Sekulići

4.30.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Trg

4.31.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Trg

4.32.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Zorkovac

4.33.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Svetičko Hrašće

4.34.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Jaškovo

4.35.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Pokupje

4.36.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Tomašnica

4.37.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Tomašnica

4.38.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Tomašnica

4.4.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Sekulići

4.5.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Malinci

4.6.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Malinci

4.7.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Brašljevica

4.8.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Brašljevica

4.9.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Vivodina