Grad Ozalj

JAVNI POZIV – ZAPOŠLJAVANJE PO PROGRAMU JAVNIH RADOVA

Na temelju Programa za financiranje zapošljavanja u javnom radu Grada Ozlja za 2021. godinu, i sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje

JAVNI POZIV

za „Program revitalizacije kulturne i prirodne baštine i turističke infrastrukture te sanacija privatnih, javnih i sakralnih objekata stradalih u potresu“

VIŠE—-