Grad Ozalj

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Grad Ozalj će u razdoblju od rujna 2018. do lipnja 2019. godine sufinancirati troškove javnog prijevoza učenicima s prebivalištem, odnosno boravištem na području Grada Ozlja koji su u školskoj godini 2018/19. upisali i redovno pohađaju srednju školu na području Karlovačke županije, u iznosu od 12,5 % od iznosa limitirane mjesečne karte učenika na temelju kriterija propisanih Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./19.

Odluka