Grad Ozalj

JAVNI POZIV za financiranje godišnjih programa članica Zajednice športskih udruga grada Ozlja za 2018. godinu

Temeljem članka 48. I  članka 76. Zakona o športu (NN 85/15 ),  članka  6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, sukladno članku 35. Statuta Zajednice športskih udruga grada Ozlja,  utvrđenih postotaka o raspodjeli proračunskih sredstava grada  Ozlja te Odluke Izvršnog odbora Zajednice o raspisivanju Javnog poziva od 18. prosinca 2017. godine Zajednica športskih udruga grada Ozlja raspisuje

JAVNI POZIV
za financiranje godišnjih programa članica
Zajednice športskih udruga grada Ozlja za 2018. godinu
VIŠE…

Prijavni list
Podaci o članicama ZŠUGO
Izvještajni list
Izjava o točnosti i istinitosti podataka
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja