Grad Ozalj

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola

Temeljem odredbe članka 43. Statuta Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 7/13-pročišćeni tekst) i Odluke o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu (”Službeni glasnik” Grada Ozlja 5/15) Gradonačelnica Grada Ozlja dana 11. siječnja 2016. godine, donosi

O D L U K U
o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola
s prebivalištem na području Grada Ozlja u razdoblju siječanj – ožujak 2016.

Odluka – sufinanciranje prijevoz učenika srednjih škola 2016 _2_