Grad Ozalj

Izmjene i dopune Prostornog plana Karlovačke županije

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, članka 15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, te u skladu s čl. 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije objavljuje

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
I PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Obavijest