JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OZLJA

Lidija Bošnjak, dipl.oec.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Tel.: 047/731/400, kućni (103)
Fax: 047/731-172
E-mail:  lidija.bosnjak@ozalj.hr

Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti

Branka Malić, struč.spec.ing.sec.
Viši referent za opće poslove i informatizaciju
Tel.: 047/731/400, kućni (105)
Fax: 047/731-172
E-mail: branka.malic@ozalj.hr

Erna Kranjčec
Administrativni tajnik,
Tel.: 047/731/400
Fax: 047/731-172
E-mail: erna.kranjcec@ozalj.hr

Milka Kovačić
Čistačica
Tel.: 047/731/400
Fax: 047/731-172

Odsjek za proračun i financije 

Kristina Kožar Perez, dipl.oec.
Voditeljica Odsjeka za proračun i financije
Tel.: 047/731/400, kućni (104)
Fax: 047/731-172
E-mail: kristina.kozar.perez@ozalj.hr

Danijel Kožar, dipl.iur.
Viši stručni suradnik za pravne poslove
Tel.: 047/731/400, kućni (110)
Fax: 047/731-172
E-mail: danijel.kozar@ozalj.hr

Suzana Bakale, oec.
Viši referent za proračunske korisnike
Tel.: 047/731/400, kućni (107)
Fax: 047/731-172
E-mail: suzana.bakale@ozalj.hr

Marijana Gnjilac, mag.oec.
Viši referent za proračunske korisnike
-koordinator projekta ENJOYHERITAGE
Tel.: 047/731/400, kućni (107)
Fax: 047/731-172
E-mail: marijana.gnjilac@ozalj.hr

Marica Ferenac
Računovodstveni referent
Tel.: 047/731/400, kućni (108)
Fax: 047/731-172
E-mail: marica.ferenac@ozalj.hr

Odsjek za urbanizam i komunalne poslove

Vesna Cvijak, struč.spec.ing.građ.
Voditeljica Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove
Tel.: 047/731/400, kućni (109)
Fax: 047/731-172
E-mail: vesna.cvijak@ozalj.hr

Alen Vrbos, bacc.ing.sec.
Viši referent za komunalne poslove
Tel.: 047/731/400, kućni (111)
Fax: 047/731-172
E.mail: alen.vrbos@ozalj.hr

David Blažun
Komunalni redar
Tel.: 047/731/400, kućni (111)
Fax: 047/731-172
E-mail: komunalni.redar@ozalj.hr;
david.blazun@ozalj.hr

Stevo Krčelić
Komunalni redar
Tel.: 047/731/400, kućni (113)
Fax: 047/731-172
E-mail: stevo.krcelic@ozalj.hr

Odsjek za gospodarstvo i projekte

Toni Šarić, dipl.oec.
Voditelj Odsjeka za gospodarstvo i projekte
Tel.: 047/731/400, kućni (105)
Fax: 047/731-172
E-mail: toni.saric@ozalj.hr