JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OZLJA

Lidija Bošnjak, dipl.oec.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela


Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti

Iva Palaković Jerković, dipl.iur.
Voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti

Branka Malić, struč.spec.ing.sec.
Viši referent za opće poslove i informatizaciju

Erna Kranjčec
Administrativni tajnik,

Milka Kovačić
Čistačica


Odsjek za proračun i financije 

Kristina Kožar Perez, dipl.oec.
Voditeljica Odsjeka za proračun i financije

Danijel Kožar, dipl.iur.
Viši stručni suradnik za pravne poslove

Suzana Bakale, oec.
Viši referent za proračunske korisnike

Marijana Gnjilac, mag.oec.
Viši referent za proračunske korisnike
-koordinator projekta ENJOYHERITAGE

Marica Ferenac
Računovodstveni referent


Odsjek za urbanizam i komunalne poslove

Vesna Cvijak, struč.spec.ing.građ.
Voditeljica Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove

Željko Vorkapić, dipl.ing građ.
Viši stručni suradnik za komunalne poslove i zaštitu okoliša

Alen Vrbos, bacc.ing.sec.
Viši referent za komunalne poslove

David Blažun
Komunalni redar

Stevo Krčelić
Komunalni redar


Odsjek za gospodarstvo i projekte

Toni Šarić, dipl.oec.
Voditelj Odsjeka za gospodarstvo i projekte