GODIŠNJA SKUPŠTINA ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OZLJA

sportSkupština je održana 8. prosinca 2017. godine u prostorijama gradske vijećnice u Ozlju.

Prihvaćen je Plan rada i financijski plan za 2018. godinu i Financijski izvještaj za 2017.godinu.

Prihvaćeno je istupanje Biciklističkog kluba Munjara iz članstva Zajednice, na zahtjev kluba.

U privitku dostavljamo usvojene dokumente.

Plan prihoda i rashoda za 2018.

Obrazloženje

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA ČLANICA ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU

sport

Temeljem članka 48. I  članka 76. Zakona o športu (NN 85/15),  članka  6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, sukladno članku 35. Statuta Zajednice športskih udruga grada Ozlja,  utvrđenih postotaka o raspodjeli proračunskih sredstava grada  Ozlja te Odluke Izvršnog odbora Zajednice o raspisivanju Javnog poziva od 18. prosinca 2017. godine Zajednica športskih udruga grada Ozlja raspisuje

JAVNI POZIV
za financiranje godišnjih programa članica
Zajednice športskih udruga grada Ozlja za 2018. godinu
VIŠE…

Prijavni list
Podaci o članicama ZŠUGO
Izvještajni list
Izjava o točnosti i istinitosti podataka
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja


Zajednica športskih udruga Grada Ozlja objavljuje:Financijski plan za 2017. godinuZapisnik s godišnje skupštine Zajednice športskih udruga Grada Ozlja


JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA ČLANICA ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OZLJA

Temeljem članka 48. i članka 76. Zakona o sportu ( NN 85/15 ), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, sukladno  članku 35. Statuta Zajednice športskih udruga grada Ozlja, utvrđenih postotaka o raspodjeli proračunskih sredstava grada Ozlja za sport  te Odluke Izvršnog odbora Zajednice o raspisivanju Javnog poziva od 22.12.2016. godine Zajednica športskih udruga grada Ozlja raspisuje

JAVNI   POZIV
za financiranje godišnjih programa članica Zajednice športskih udruga grada Ozlja
VIŠE

JAVNI-POZIV- KLUBOVI

PRIJAVNI-LIST-2017.

PODACI O ČLANICAMA ZŠUGO 

Obrazac – Izjava o točnosti i istinitosti podataka Ozalj

Obrazac – Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja Ozalj – 2017


Zajednica športskih udruga Grada Ozlja objavljuje sljedeću odluku;

Odluka o raspodjeli sredstava za 2016. godinu

OSNOVNI PODACI -2016. godina