Zajednica športskih udruga Grada Ozlja objavljuje:

Financijski plan za 2017. godinu

Zapisnik s godišnje skupštine Zajednice športskih udruga Grada Ozlja


JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA ČLANICA ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OZLJA

Temeljem članka 48. i članka 76. Zakona o sportu ( NN 85/15 ), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, sukladno  članku 35. Statuta Zajednice športskih udruga grada Ozlja, utvrđenih postotaka o raspodjeli proračunskih sredstava grada Ozlja za sport  te Odluke Izvršnog odbora Zajednice o raspisivanju Javnog poziva od 22.12.2016. godine Zajednica športskih udruga grada Ozlja raspisuje

JAVNI   POZIV
za financiranje godišnjih programa članica Zajednice športskih udruga grada Ozlja
VIŠE

JAVNI-POZIV- KLUBOVI

PRIJAVNI-LIST-2017.

PODACI O ČLANICAMA ZŠUGO 

Obrazac – Izjava o točnosti i istinitosti podataka Ozalj

Obrazac – Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja Ozalj – 2017


Zajednica športskih udruga Grada Ozlja objavljuje sljedeću odluku;

Odluka o raspodjeli sredstava za 2016. godinu

OSNOVNI PODACI -2016. godina