savjet mladih
je osnovan 29. 01. 2008. potvrdom Gradskog vijeća odluke o osnivanju.

Osnovan je kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća.

Program rada Savjeta mladih je sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade.

Trenutni članovi Savjeta mladih Grada Ozlja:

Hrvoje Zoretić – predsjednik
Marina Rendulić – zamjenica predsjednika
Željko Juriša – član
Martina Lovrinić – član
Igor Glockner – član
Mirela Vrbančić – član
Gordan Razumić – član

KONTAKT:

Adresa: Kurilovac 1
47280 Ozalj
Hrvatska

E-mail: savjet.mladih@ozalj.hr

Telefon: +38547 731 400

Fax: +38547 731 172

Mobitel: +38598 579 620

https://www.facebook.com/savjetmladihozalj/

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Ozlja

Odluka o osnivanju savjeta mladih Grada Ozlja

Odluka o izboru članova Savjeta mladih

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ozlja za 2015. godinu

Program rada Savjeta mladih Grada Ozlja za 2017. godinu


savjet mladihNACIONALNA KONFERENCIJA SAVJETA MLADIH

Dvoje članova Savjeta mladih grada Ozlja (Hrvoje Zoretić i Željko Juriša) sudjelovali su na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih koja se od 2. do 4 prosinca održavala u Karlovcu.

Prvi dan sudionicima su se obratili sljedeći uvaženi domaćini i gosti, Ministrica za demografiju i mlade Nada Murganić, zastupnica u EU parlamentu Ivana Maletić, gradonačelnik grada Karlovca Damir Jelić te organizatori.

Kroz dvodnevna predavanja i radionice stekla su se mnoga korisna iskustva o radu savjeta mladih, dale preporuke za rad u lokalnim sredinama te naravno stekla neka nova prijateljstva.