Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga, za praćenje provođenja utvrđene politike i praćenje izvršavanja odluka i drugih akata Vijeća, za proučavanje i raspravljanje drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća kao i za izvršavanje određenih zadataka i poslova od interesa za Vijeće, Vijeće osniva stalna i povremena radna tijela Vijeća.

Radna tijela Vijeća su odbori i komisije. Odbori imaju predsjednika/cu i četiri člana/ice, a komisije predsjednika/cu i dva člana/ice.

Odbor i komisije u sastavu Gradskog vijeća


Popis odbora i komisija i njihovih članova

 1. Mandatna komisija,
 2. Odbor za izbor i imenovanje,
 3. Odbor za statut i poslovnik i normativnu djelatnost,
 4. Odbor za proračun i financije,
 5. Odbor za poljoprivredu,
 6. Odbor za dodjelu javnih priznanja,
 7. Odbor za društvene djelatnosti,
 8. Odbor za gospodarski razvoj i poduzetništvo,
 9. Odbor za komunalne djelatnosti i imovinu,
 10. Odbor za turizam,
 11. Odbor za umirovljenike,
 12. Odbor za prostorno uređenje, promet i zaštitu okoliša,
 13. Odbor za branitelje Domovinskog rata,
 14. Odbor za sport.

 

RADNA TIJELA VIJEĆA

Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga, za praćenje provođenja utvrđene politike i praćenje izvršavanja odluka i drugih akata Vijeća, za proučavanje i raspravljanje drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća kao i za izvršavanje određenih zadataka i poslova od interesa za Vijeće, Vijeće osniva stalna i povremena radna tijela Vijeća.

Radna tijela Vijeća su odbori i komisije.

Odbori imaju predsjednika i četiri člana, a komisije predsjednika i dva člana.

Mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od dana izbora do dana razrješenja dužnosti, odnosno najduže do  isteka mandata saziva Vijeća.

Predsjednika i ostale članove radnih tijela bira Vijeće javnim glasovanjem iz reda vijećnika, iz reda znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba, te udruga građana sa sjedištem na području Grada po načelu stručnosti, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje uz prethodni poziv političkim strankama koje imaju vijećnike da dostave svoje prijedloge.

Članovi Mandatne komisije i Odbora za izbor i imenovanje biraju se isključivo iz redova vijećnika.

Predsjednik i članovi ostalih odbora mogu se zbog potrebe stručnosti birati i izvan redova vijećnika.

Sastav Gradskog vijeća Grada Ozlja

Gradsko vijeće Grada Ozlja broji 15 članova.

Članovi Gradskog vijeća Grada Ozlja:

 1. Josip Žapčić, HSP
 2. Stjepan Basar, HDZ
 3. Branko Benković, SDP
 4. Ivica Benković, HNS
 5. Josip Broz, HDZ
 6. Ivan Čupor, HDZ
 7. Boris Guštin, HDZ
 8. Mirjana Marković, SDP
 9. Zlatko Starešinčić, HNS
 10. Dubravka Sučec, HSP
 11. Irena Šimunić, SDP
 12. Jasminka Tkalac, HSS
 13. Ivana Tomak-Marković, SDP
 14. Biserka Vranić, SDP
 15. Branko Zoretić, HDZ

gradsko-vijece-ozalj-23