Kupalište Slave Raškaj

Opis: Nakon već realiziranih aktivnosti (uređenje obale i okolnog zemljišta u suradnji sa Hrvatske vode d.o.o., donacije, zabavni program “Ljeto u Ozlju”…), ovim projektom je predviđeno uređenje i opremanje kupališta ispod HE Munjara – pozornica, svlačionica, spremišta, vanjski tuš. Uz odobrena sredstva Ministarstva turizma i vlastita proračunska sredstva Grad Ozalj će ovim projektom realizirati prvu etapu integralnog projekta “Ozalj – europska kolijevka akvarela”.

Vrijednost projekta: 757.081,25 kn (Ministarstvo turizma RH – 361.000,00 kn)

ljeto2

kupaliste radovi2

 

 

 

 

 

Enjoyheritage

Opis: Grad Ozalj sudjeluje u provedbi projekta Enjoyheritage, u okviru programa Interreg Slovenija-Hrvatska, koji je izabran u prvom natječaju između 92 prijavljena projekta. Trajanje projekta je 30 mjeseci, a partneri na projektu su Općina Slovenska Bistrica (nositelj), Zavod za turizam Maribor/Pohorje, Zavod R.Slovenije za zaštitu prirode, te Grad Vrsar, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije i JU Park prirode Žumberak.

Cilj projekta je inovativni interpretacijski pristup za održivo korištenje baštine u smjeru održivog turizma, za mlade.

Kroz ovaj projekt Grad Ozalj revitalizira napuštenu školu u Lović Prekriškom, koja zahvaljujući odobrenju projekta postaje centar za posjetitelje i polazna točka za brojne ljubitelje prirode i baštine kraja.

Vrijednost projekta: ukupno – 1.220.011,50 EUR. Grad Ozalj sudjeluje sa 147.752,00 EUR (sufinanciranje 22.162,80 – 12,11%).

Kopija od lovic1

Lovic

 

 

 

 

 

 

Proširenje i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava Ozalj

Opis: Projekt provode Grad Ozalj i Komunalno Ozalj d.o.o. Sanacijom mreže obuhvaćeni su cjevovodi Opara-Vuksani-Mali Erjavec-Ozalj, te izgradnja vodovoda Dojutrovia-Kašt.//Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode

Vrijednost projekta: 7.580.000,00 kn

20160628_143055

20160628_141003

 

 

 

 

 

 

 

 

Pristupačnost objektima osoba s invaliditetom

Opis:Projekt je namijenjen uređenju objekata i izgradnji pristupačnosti osobama sa invaliditetom na 2 lokacije – ispred Gradske vijećnice i građevini upravne namjene u cesti Zrinskih i Frankopana 19//Ministarstvo branitelja RH

Vrijednost projekta: 679.300,00 kn

Bez naslova33333

Bez naslova222

 

 

 

 

 

Sustav za pročišćavanje otpadnih voda

Opis: Infrastrukturni projekt je usmjeren na izgradnju sustava za pročišćavanje otpadnih voda// IPARD program

Vrijednost projekta: 4.394.118,84 kn

Bez naslova

Bez naslova2

 

 

 

 

 

– Opći razvojni projekti

Obnova Etno parka Ozalj

Opis: Projekt uređenja objekata – rekonstrukcija škopnatog pokrova/krovišta //Ministarstvo kulture RH i Karlovačka županija

Vrijednost projekta: 270.000,00 kn

33

Bez naslova22

 

 

 

 

 

– Turizam

Urbani vidikovci Ozlja

Opis: Projekt uređenja 3 vidikovca – pristupne staze i platoa ispred rodne kuće Slave Raškaj, ispred istočnog gradskog krila i gradskih bedema Starog grada Ozlja

Vrijednost projekta: 129.000,00 kn

Bez naslova3

Bez naslova4

 

 

 

 

 

Turistička staza Vivodine

Opis: Projekt uređenja – trasiranja 3 staze i signalizacija na Vivodini, Loviću Prekriškom i Vrhovcu // Heineken

Vrijednost projekta: 50.000,00 kn

26093416770_b6fb37a08f_b

 

 

 

 

 

 


PROJEKTI U PRIPREMI

Ozalj – europska kolijevka akvarela

Opis: Projekt je usmjeren na stvaranje novoga turističkog proizvoda izgradnjom i uređenjem turističke infrastrukture, uređenjem atelijera, galerije i muzeja Slave Raškaj te organizacijom radionica i škola akvarela.

Vrijednost projekta: 9.485.417,00 kuna

Željeni partner na projektu: RH, kapitalni fondovi – KARLA

Očekivano vrijeme ostvarenja: 2016. – 2019.

Stupanj pripremljenosti: Razrađen investicijski projekt s pratećim analizama i potrebnim dozvolama

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Opis: Nositelj projekta je Azelija-eko d.o.o. Projekt je usmjeren na smanjenje otpada koji bi se odlagao na odlagalište izgradnjom reciklažnog dvorišta na kojem bi se obavljala primarna selekcija otpada u cilju uporabe.

Vrijednost projekta: 2.721.035,20 kuna

Željeni partner na projektu: RH, kapitalni fondovi

Očekivano vrijeme ostvarenja: 2017.

Stupanj pripremljenosti: Razrađen investicijski projekt s pratećim analizama i potrebnim dozvolama

Ozalj – grad svjetla

Opis: Projekt rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete u Ozlju

Vrijednost projekta: 5.488.601,56 kuna

Željeni partner na projektu: RH, kapitalni fondovi

Očekivano vrijeme ostvarenja: 2017-2018.

Stupanj pripremljenosti: Priprema projektne dokumentacije s pratećim analizama i potrebnim dozvolama

Dogradnja dječjeg vrtića Zvončić

Opis: Projekt rekonstrukcije i modernizacije – dogradnja novih kapaciteta dječjeg vrtića Zvončić u Ozlju

Vrijednost projekta: 10.150.000 kuna

Željeni partner na projektu: RH, kapitalni fondovi

Očekivano vrijeme ostvarenja: 2017-2018.

Stupanj pripremljenosti: Priprema projektne dokumentacije s pratećim analizama i potrebnim dozvolama