U nastavku Vam donosimo obrasce koji se koriste u radu gradske uprave Grada Ozlja,
a odnose se na 2017. godinu.


Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti

Zahtjev – naknada za naknadu troškova stanovanja

Zahtjev – naknada za opremu novorođenog djeteta

Zahtjev – naknada za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi

Zahtjev -sufinanciranje troškova prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju – punoljetne osobe nesposobne za rad

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Izjava za ogrjev

Zahtjev za sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovnih škola s područja grada Ozlja u školskoj godini 2016./2017.

Zahtjev za sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Grada Ozlja u školskoj godini 2016./2017. (ostali učenici)

Zahtjev za financiranje troškova prehrane za učenike osnovnih škola s područja grada Ozlja u školskoj godini 2016./2017.


Odsjek za urbanizam i komunalne poslove

Zamolba za oslobađanje plaćanja komunalne naknade za 2017. godinu

Zamolba za izmjenu obveznika plaćanja komunalne naknade

Zamolba za izmjeru stambenog prostora

Zamolba za otpis duga za Naknadu za uređenje voda


Odsjek za gospodarstvo i projekte

Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja objavljuje Program potpora poljoprivredi na području Grada Ozlja za 2016. godinu (“Službeni glasnik”Grada Ozlja 5/15).

U ovoj godini ukupno 200.000 kn odobreno je za potpore fizičkim i pravnim osobama koje traže potporu na području Grada Ozlja.

Mjere su podijeljene u 4 skupine:

-Unapređenje biljne proizvodnje

-Projektna dokumentacija

-Kapitalna ulaganja

-Unapređenje sektora stočarstva

Zahtjevi za potpore dostavljaju se do 15.studenog 2016. Jedinstvenom upravnom odjelu na propisanom obrascu, uz dodatnu dokumentaciju koju preuzmite na linku u nastavku

Obrasci za potpore u poljoprivredi

Dokumentacija za prijavu:

OBRAZAC ZAHTJEV ZA POTPORU + IZJAVA O ISTINITOSTI PODATAKA

IZJAVA O POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

Obrasci za potpore u turizmu

Dokumentacija za prijavu:

OBRAZAC ZAHTJEV ZA POTPORU + IZJAVA O ISTINITOSTI PODATAKA

IZJAVA O POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

Obrasci za potpore u poduzetništvu

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA POTPORU + IZJAVA ISTINITOSTI PODATAKA

IZJAVA O POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

 

Zahtjev za produljenje radnog vremena

 


NATJEČAJ ZA JAVNE POTREBE GRADA OZLJA U 2017. GODINI

Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba Grada Ozlja u 2017.

Natječajnu dokumentaciju preuzmite OVDJE