U nastavku Vam donosimo obrasce koji se koriste u radu gradske uprave Grada Ozlja,
a odnose se na 2017. godinu.


Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti

ZAHTJEV-naknada za naknadu troškova stanovanja

ZAHTJEV-naknada za opremu novorođenog djeteta

ZAHTJEV-naknada za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi

ZAHTJEV-sufinanciranje troškova prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Izjava za ogrjev

Zahtjev za financiranje troškova prehrane za učenike osnovnih škola s područja Grada Ozlja u školskoj godini 2018./2019.

Zahtjev za financiranje nabave udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Grada Ozlja u školskoj godini 2018./2019.

Zahtjev za sufinanciranje nabave udžbenika za učenike srednjih škola s područja Grada Ozlja u školskoj godini 2018./2019.


Odsjek za urbanizam i komunalne poslove

Zamolba za oslobađanje plaćanja komunalne naknade

Zamolba za izmjenu obveznika plaćanja komunalne naknade

Zamolba za izmjeru stambenog prostora

Zamolba za otpis duga za naknadu za uređenje voda


Odsjek za gospodarstvo i projekte

Zahtjevi za potpore dostavljaju se do 15.12.2018. g.

POPIS SVIH MJERA

Obrasci za potpore u poljoprivredi

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA POTPORU + IZJAVA ISTINITOSTI PODATAKA

IZJAVA O POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI


Obrasci za potpore u turizmu

OBRAZAC ZAHTJEV ZA POTPORU + IZJAVA O ISTINITOSTI PODATAKA

IZJAVA O POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI


Obrasci za potpore u poduzetništvu

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA POTPORU + IZJAVA ISTINITOSTI PODATAKA

IZJAVA O POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI


Zahtjev za produljenje radnog vremena


NATJEČAJ ZA JAVNE POTREBE GRADA OZLJA U 2018. GODINI

 1. Javni natječaj 2018
 2. Godišnji plan objave Natječaja 2018.
 3. Upute za prijavitelje 2018
 4. Obrazac: OPIS PROGRAMA/PROJEKTA 2018
 5. Obrazac: PRORAČUN PROGRAMA/PROJEKTA 2018
 6. Obrazac Potpore malih vrijednosti 2018
 7. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 8. Izjava o točnosti i istinitosti podataka
 9. Izjava o partnerstvu – ako je primjenjivo
 10. Kontrolni popis dokumenata i priloga za provjeru 2018
 11. Ogledni obrazac za procjenu kvalitete prijave 2018
 12. Zahtjev za isplatu sredstava 2018
 13. Obrazac OPIS-završno 2018
 14. Obrazac: PROR-POT 2018

NATJEČAJ ZA JAVNE POTREBE GRADA OZLJA U 2017. GODINI

Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba Grada Ozlja u 2017.

Natječajnu dokumentaciju preuzmite OVDJE