ZIMSKA SLUŽBA – ČIŠĆENJE SNIJEGA

Branka MalicObavijesti

Odgovorna osoba za koordinaciju održavanja u zimskim uvjetima je David Blažun, komunalni redar Grada Ozlja.

Za sve upite i informacije vezano za čišćenja snijega možete se obratiti na broj 099/433-9507 .