UMIROVLJENICIMA S MIROVINAMA MANJIM OD 1.500,00 KN ISPLATA JEDNOKRATNIH NOVČANIH POMOĆI PRIGODOM USKRSA  – JAVNI POZIV

Branka MalicObavijesti

Gradsko vijeće Grada Ozlja je na 30. sjednici održanoj dana 6. travnja 2017. godine usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja 2/17), prema kojoj umirovljenici koji imaju prebivalište na području Grada Ozlja, a koji imaju mirovinu manju od 1.500,00 kuna, imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć prigodom blagdana Uskrsa, do visine osiguranih sredstava u proračunu i to:

  • umirovljenici čija mirovina ne prelazi iznos od 500,00 kuna mjesečno – u iznosu od 400,00 kuna,
  • umirovljenici čija mirovina iznosi od 500,01 – 1.000,00 kuna mjesečno – u iznosu od 300,00 kuna,
  • umirovljenici čija mirovina iznosi od 1.000,01 – 1.500,00 kuna mjesečno – u iznosu od 200,00 kuna.

Pravo mogu ostvariti i oni umirovljenici koji primaju i inozemnu mirovinu, uz uvjet da sveukupni iznos mirovine ne prelazi iznos od 1.500,00 kn (po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva).

Zahtjevi se podnose Gradu Ozlju, Kurilovac 1 osobno, putem pošte ili elektroničkom dostavom putem e-pošte grad.ozalj@ozalj.hr u roku 30 dana o objave ovog poziva, a isti je potrebno ispuniti i vlastoručno potpisati, osim u slučaju da se sama stranka ne može potpisati, kada potpisuje njezin bračni drug ili skrbnik, što treba biti navedeno u zahtjevu. Zahtjevu je potrebno priložiti dokaz o statusu i visini mirovine (tzv. ”odrezak” zadnje isplaćene mirovine, odnosno obavijest  HZMO-a o mirovinskim primanjima ili dr.).

Obrazac zahtjeva možete  preuzeti OVDJE.