Radovi na uređenju kupališta u punom jeku

Branka MalicObavijesti

Kao prva faza uređenja kupališta ispod Stare hidrocentrale izvode se pripremni radovi za postavljanje tipskih objekata sanitarnog čvora i spremišta za potrebe kupališta, komunalni priključci vode, kanalizacije i struje te uređenje pristupne prometnice, parkirališta i platoa oko novih objekata.

Planiran završetak ove faze je početak rujna.

20170807_09364420170807_093612