PONUDA VLASNICIMA/SUVLASNICIMA NEKRETNINA NA PODRUČJU K.O. OZALJ ZA SPORAZUMNO RJEŠAVANJE PITANJA STJECANJA PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINAMA RADI GRADNJE DIJELA KOLODVORSKE ULICE U GOSPODARSKO-PROIZVODNOJ ZONI LUG U OZLJU.

Alen VrbosObavijesti

GRAD OZALJ, Ozalj, Kurilovac 1, OIB 45123683624, zastupan po Gradonačelnici mr. sc. Gordani Lipšinić (u daljnjem tekstu: Ponuditelj), na osnovi čl. 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/2014) objavljuje slijedeću

Ponudu.