SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Branka MalicObavijesti

Grad Ozalj će u razdoblju od rujna do prosinca 2017. godine sufinancirati troškove javnog prijevoza učenicima s prebivalištem, odnosno boravištem na području Grada Ozlja koji su u školskoj godini 2017/18. upisali i redovno pohađaju srednju školu na području Karlovačke županije, u iznosu od 12,5 % od iznosa limitirane mjesečne karte učenika na temelju kriterija propisanih Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2017./18. od 4. kolovoza 2017. godine.

O D L U K A
o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova javnog prijevoza
učenika srednjih škola na području Grada Ozlja u razdoblju rujan – prosinac 2017.