JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U E – SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Branka MalicObavijesti

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (”Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (”Narodne novine” broj 140/09), Grad Ozalj upućuje

J A V N I  P O Z I V
ZA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
na Nacrt prijedloga Odluke o javnim priznanjima Grada Ozlja

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz Nacrt dokumenta.

Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu sanja.miksic@ozalj.hr zaključno do 18. prosinca 2017. godine.

VIŠE…