POZIV NA JAVNU RASPRAVU o Nacrtu prijedloga Odluke o imenovanju rudina i ulica na području Grada Ozlja

Branka MalicObavijesti

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Grad Ozalj upućuje

 P O Z I V
NA JAVNU RASPRAVU

 Pozivamo zainteresiranu javnost na javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Odluke o imenovanju rudina i ulica na području Grada Ozlja koja će se održati u četvrtak, 18. siječnja 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Ozlja, u Ozlju, Kurilovac 1 s početkom u 16,00 sati.

VIŠE