JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Grada Ozlja

Branka MalicNatjecaji, Obavijesti

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (”Narodne novine” br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), čl. 4. Odluke o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora (”Službeni glasnik Grada Ozlja  broj 5/15) i Odluke Gradonačelnice Grada Ozlja KLASA: 340-03/17-01/23, URBROJ: 2133/05-02-17-1, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za povjeravanje komunalne djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Grada Ozlja
VIŠE

Natječajna dokumentacija

Troškovnik