ISKORIŠTENA SREDSTVA ZA NABAVKU POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJU za 2018.godinu

Alen VrbosObavijesti

OPREMA-M9

Sukladno čl.13 Programa potpora poljoprivredi na području Grada Ozlja za 2018. godinu unutar iznosa od 700.000,00 kn korisnicima su bila na raspolaganju sredstva od 450.000,00 kn za Potpore za unapređenje biljne proizvodnje, unutar čega su iskorištena sredstva za nabavku poljoprivredne mehanizacije te se za tu namjenu ne zaprimaju novi zahtjevi.

Sredstva za ostale potpore predviđene Programom potpora poljoprivredi su na raspolaganju i dalje, do iskorištenja, najkasnije do 15.12.2018.