II. IZMJENE PROGRAMA U POLJOPRIVREDI GRADA OZLJA U 2017.

Branka MalicObavijesti

vinogradNakon konzultacija sa predstavnicima udruga vinara i vinogradara, te Savjetodavnom službom i Upravnim odjelom za poljoprivredu, šumarstvo i turizam Karlovačke županije u Program za poljoprivredu Grada Ozlja uvedene su 2 nove mjere potpore za unapređenje biljne proizvodnje 1.9 i 1.10., namijenjene opremanju vinskih podruma i nabavci ograde i armature u voćnjacima i vinogradima.

Također, povećava se iznos subvencije police osiguranja za usjeve i nasade te životinje sa dosadašnjih 15% na 20%.

Zbog navedenih promjena iznos sredstava predviđen za potpore u Proračunu Grada Ozlja sada je 400.000,00 kn.

MJERE POTPORA 2017 GODINA