NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta Gradskog vijeća Grada Ozlja

Alen Vrbos  25/05/2018/ 14:03  Aktualna savjetovanja


Poziv na javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ozlja

Sukladno  čl. 29, st. 5 Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( N.N. br. 20/18 ), Grad Ozalj izlaže na  Javni uvid  Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ozlja.

Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ozlja, s popratnom dokumentacijom, može  se izvršiti u periodu od 7. do 22.svibnja 2018. godine, radnim danom  od 8,00 do 12,00 sati u prostorijama gradske uprave Grada Ozlja, I kat.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivati će Gradsko vijeće Grada Ozlja u roku od 30 dana.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ozlja moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju u pisarnici Grada Ozlja, Kurilovac 1.

VIŠE…

PRIKAZ RASPOLAGANJA PO KATASTARSKIM ČESTICAMA I OBLICIMA RASPOLAGANJA

 Branka Malić  07/05/2018/15:58 Aktualna savjetovanja