Jedinstveni upravni odjel 
Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti
Odsjek za financije i proračun
Odsjek za urbanizam i komunalne poslove
Odsjek za gospodarstvo i projekte
  • Zakon o udrugama (NN 74/14)
  • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)
  • Zakon o poljoprivredi (NN 30/15),
  • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15)
  • Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/0, 88/10, 30/14, 89/14, 152/14)

RAZNE ODLUKE

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ozlja  10.12.2015.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 2016. g 8.9.2016.
Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ozlja  5.12.2016.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 19.12.2016.

Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola s područja Grada ozlja u šk. god. 2016. /2017.
Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Ozlja


Odluka o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora


Odluka o komunalnom redu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (11. srpanj 2013. g.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (23. veljača 2015. g.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (31. ožujak 2015. g.)