Članovi Stožera civilne zaštite na području Grada Ozlja su:

Nada Diković – predsjednica
Stjepan Basar – član
Vesna Cvijak – članica
Zdravko Jandrlić – član
Darko Belić – član
Marijan Pleskina – član
Stjepan Zoretić – član
Dubravko Butala – član


Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Ozlja

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu 

Godišnji Plan razvoja civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2016. godinu

Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15)